Rubriigid
Uncategorized

Kes on tisler?

Kui sa oled sattunud siia blogisse, siis on võimalik et sa juba tead kes on tisler. Aga kui sa ei tea, siis loe alljärgnev postitus läbi ja saad teada kes on on tisler, millised on tisleri tööülesanded, milliseid isikuomadusi on tisleritööks vaja jne.
Selles postituses kirjutan tisleritööst pigem silmas pidades üksinda töötavat hobitislerit või väiksemat töökoda, suurtemates tehastes võivad tööjaotused ja tööülesanded olla lahendatud tesiti.

Tisler on oskustööline

Tisler on oskustööline kelle peamised tööülesanded on puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli ja erinevate puittoodete valmistamine ning mõningatel juhtudel ka paigaldus. Põhilised tooted mida tisler valmistab on kapid, lauad, toolid, voodid, aknad, uksed, trepid, töötasapinnad, aknalauad, puidust mänguasjad, dekoratiivesemed, muusikariistad ja muud taolised puidust tooted/esemed.

Peamised tisleri tööülesanded on saagimine, hööveldamine, lihvimine ja viimistlemine. Lisaks on vaja ka puurida, peiteldada, spoonida, treida, tappida jne. Kasuks tuleb kogu tööprotsessi ja erinevate tööetappide tundmine, et vajadusel saaks kõik otsast lõpuni ise teha.

Eeldused, isikuomadused ja teadmised tisleriks saamisel

Tisleritöö nõuab paljude tööde puhul suurt täpsust, kus ka ühe-kahe millimeetrine viga võib hiljem muus töö osas probleeme tekitada. Näiteks sisseehitatava mööbli (köögid ja garderoobid), tappühenduste jmt puhul. Kindlasti ei ole iga tisleritöö puhul selline täpsus vajalik aga võimalusel peaks püüdlema võimalikult täpsete mõõtude poole.

Kindlasti nõuab tisleritöö ka kannatlikust, näiteks kui tähtajad suruvad peale ja toode on vaja kiiresti valmis saada. Kui kannatlikkust pole, hakkab töökvaliteet langema. Sama kehtib ka tööde puhul kus on vaja sama liigutust teha kümneid või isegi sadu kordi.

Kui on vaja valmistada palju samasuguseid detaile, on vaja kannatlikust et kvaliteet ei kannataks
Kui on vaja valmistada palju samasuguseid detaile, on vaja kannatlikust et kvaliteet ei kannataks

Nii masstoodangu kui eritellimusmööbli puhul on vajalik kõigepealt toote kuju ja konstruktsiooni väljamõtlemine. Selle tööprotsessi jaoks on vaja loomingulisust – milline kuju ja mõõdud, mis materjalid, millised ühendused, mis viimistlus jne.

Olenevalt valmistatavatest toodetest, võib valmistoodangu aga ka suurtemate detailide tõstmine, transportimine ja paigaldus vajada füüsilist jõudu.

Teada on vaja puidu füüsikalisi omadusi, näiteks erinevate puiduliikide tihedust, tugevust jmt. Hea on teada ka valmistatava toote jaoks sobiva puidu niiskussisaldust. Näiteks tubase mööbli valmistamiseks sobiva puidu niiskussisaldus on ca 8% ja õue valmistatava mööbli niiskussisaldus on ca 16%.

Kahtlemata ei tähenda, et kui sul ei ole neid isikuomadusi või teadmisi, siis sinust ei võiks saada tislerit. Kõik asjad on õpitavad, vaja on ainult tahet õppida.

Tisleri töökeskond

Tiselritööde tegemisel tuleb arvestada mürarikka ja tolmuse keskkonnaga. Seega tuleb enamus tööprotsesside tegemisel kasutada isikukaitsevahendeid – mürasummutavaid kõrvaklappe, kaitseprille, töökindaid või respiraatorit.
Jälgima peab kindlasti tööohutusnõudeid vältimaks vigastusi, kuna puidu töötlemiseks kasutatavad masinad ja käsitööriistad omavad enamasti suurtel pööretel töötavaid terasi.

Tööde tegemisel on vaja tihti kordamööda erinevaid tööriistu
Tööde tegemisel on vaja tihti kordamööda erinevaid tööriistu

Iseõppimine või haridus koolist

Tisleriks saamisel ei ole kõige tähtsam koolist erialase hariduse saamine. Kõige tähtsam on loomulikult soov ja huvi puidutööd teha. Aga võimalusel võiks mõne kuruse või koolituse läbida.

Ise õppides on võimalik puutöö selgeks õppida, kuna internet on täis erinevaid videosi, blogisi ja muud kasulikku. Siiski eeldab see inglise keele oskust, eesti keeles leidub materjali vähe.
Tahtmise korral tuleb lihtsalt pihta hakata, alustades lihtsamatest asjadest ja iga korraga aina keerulisemaid asju tehes. Nii õpib kõige kiiremini. Iseõppijale on loodetavasti kasu ka minu blogist.

Puutöömeistri käsiraamat - kõige põhjalikum eestikeelne raamat puutööst
Puutöömeistri käsiraamat – kõige põhjalikum eestikeelne raamat puutööst

Hariduse koolist saamise plussideks on õigete töövõtete ja tööohutuse selgeks saamine, võimalus küsida erinevate asjade kohta inimeselt kes juba teab kuidas oleks midagi mõistlik teha, võimalus näha ja proovida erinevaid masinaid mida enamasti väiksemates töökodades pole.
Näiteks Tallinnas on võimalik Tallinna Ehituskoolis läbida tasuta tisleri koolitust mis koosneb kahest osast. Esiteks Puidupingioperaatori koolitus tööks universaalpinkidel, mis õpetab selgeks põhilised puidutöömasinad, puidu ja puidupõhiste materjalide omadused ning tööohutuse. Ning seejärel Tisleritöö põhioskused, mis õpetab kasutama kasutama (elektrilisi) käsitööriistasi, erinevaid mööbli valmistamise viise, tappide tegemist, viimistlemist jmt. Kuna olen need koolitused ise läbinud 2016 aastal, julgen neid soovitada.


Tänan SoWood-i töökoja kasutamise võimaluse eest ja kui postitus meeldis, jaga seda teistega 🙂